นพ.รักษิต อิ่มประยูร
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : เวชปฏิบัติทั่วไป (ประกันสังคม)
แผนก :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.จุฬา
ปี 2550

วุฒิการศึกษา
- -
ปี -

เวลาออกตรวจ (2021-10-11 ถึง 2021-10-17)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์