พญ.เรชมา จาวลา
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ (คลินิกอายุรกรรม)
แผนก : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่รังสิต
ปี 2551

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ที่ราชวิถี
ปี 2558

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ และ Metabolism ที่ราชวิถี 2560
เวลาออกตรวจ (2021-10-11 ถึง 2021-10-17)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์