นพ.ศิริเดช มหายศนันท์
นพ.ศิริเดช มหายศนันท์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : รังสีวิทยา
แผนก : ศูนย์เอกซเรย์
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.เชียงใหม่
ปี 2532

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา รังสีวิทยาทั่วไป ที่ จุฬา
ปี 2538

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์