นพ.ธนชัย ลีลาพิสุทธิ
นพ.ธนชัย ลีลาพิสุทธิ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : รังสีวิทยา
แผนก : ศูนย์เอกซเรย์
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ศิริราช
ปี 2549

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา รังสีวิทยาทั่วไป ที่ ศิริราช
ปี 2554

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์