นพ.วิฑูร เกียรติอุบลไพบูล
ความชำนาญเฉพาะทาง : โสต ศอ นาสิกวิทยา (คลินิกหูคอจมูก)
อนุสาขา : คลินิกหูคอจมูก
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

วุฒิบัตร
โสต ศอ นาสิก, วชิรพยาบาล
2562

เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์