Petcharavejhospital.com
โปรโมชั่นสุขภาพ
คลายความกังวลใจ เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม
บุคลากรแพทย์
พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
ดูประวัติแพทย์
พญ.วารินทร์ เวสารัชวิทย์
ดูประวัติแพทย์
นพ.ภูวสิษฏ์ ตรีจักรสังข์
ดูประวัติแพทย์
นพ.ดนัย โชคชัยสกุล
ศูนย์กระดูกและข้อ
ดูประวัติแพทย์

เพิ่มเติม
บทความสุขภาพ
สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม
ผู้ที่สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ในรอบแรกคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการใช้งาน   วิธีการลงทะเบียนหมอพร้อม   เปิด LINE Official Account ค้นหาบัญชี “หมอพร้อม” หรือ Click   กดเพิ่มเพื่อนบัญชี “หมอพร้อม”   ทำการลงทะเบียนหมอพร้อม กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ (หากลงทะเบียนให้คนในครอบครัวเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบริการอื่น ๆ” เลือก “เพิ่มบุคคลอื่น” และ“ระบุความสัมพันธ์” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องกด “บันทึก” ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนหมอพร้อมสำเร็จ)   ทำการจองวัคซีนเลือก “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือก “จอง” และ “รับสิทธิ์” ตอบแบบคัดกรองให้เสร็จแล้วกด “ยินยอม” กรอกข้อมูลให้ครบและกด “ยืนยัน” ระบบจะแจ้งจองวัคซีนสำเร็จ   ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Click เมื่อทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วจนเสร็จสิ้นผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลการจอง วันเวลา และโรงพยาบาลได้ในภายหลัง     กรณีไม่สามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้   ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเข้าสู่ระบบ เมื่อเพิ่มรายชื่อเสร็จแล้วให้ลงทะเบียนหมอพร้อมตามขั้นตอนหมอพร้อม หรือผ่านโรงพยาบาลเพื่อจองวัคซีน   หากไม่มี Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนหมอพร้อมให้ติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา หรือติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   หากเลือกวันจองคิววัคซีนไม่ได้ตามขั้นตอนการลงทะเบียน นั่นหมายถึงโรงพยาบาลที่ทำการเลือกอาจยังไม่เปิดให้จอง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อโรงพยาบาลดังกล่าวได้โดยตรงเพื่อขอข้อมูล หรือเลือกโรงพยาบาลอื่นในการจองวัคซีน   หากลงเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด หรือไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุล ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333   ติดตามหลังลงทะเบียนหมอพร้อม   หลังจากลงทะเบียนหมอพร้อมเสร็จสิ้นระบบจะทำการแจ้งเตือนก่อนวันรับวัคซีน 1 วัน และเมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความเพื่อยืนยันอีกครั้ง รวมถึงใบแจ้งข้อมูลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง พร้อมแบบประเมินอาการหลังรับวัคซีน และจะใช้กระบวนการเช่นเดียวกันกับการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา, อาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้เคียง   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอพร้อมกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม   02-590-1493   02-590-1495   02-590-1497   02-590-1206   หลังจากทำขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วเมื่อรับวัคซีนครบตามกำหนดจะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่อไปได้   เอกสารอ้างอิง หมอพร้อม : ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
อ่านเพิ่มเติม
ตอบข้อสงสัยและข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
วัคซีนโควิด-19 มีส่วนช่วยในการป้องกันไวรัสและช่วยลดอาการความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ สามารถฉีดได้แม้เคยได้รับเชื้อและรักษาหายแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนก่อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากรับวัคซีนแล้วมีอาการรุนแรง เช่น มีผื่นแดง คลื่นไส้อาเจียน หอบเหนื่อยคัดจมูก ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และความดันลดควรปรึกษาแพทย์และเลี่ยงการรับวัคซีนยี่ห้อเดิมในเข็มที่ 2   ทำไมจึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19   ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กินเวลามาอย่างยาวนาน หากติดเชื้อไวรัสจะทำให้มีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอแห้ง หายใจลำบาก หากรุนแรงถึงขั้นปอดติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอาการอื่น ๆ จะทำให้เสี่ยงเสียชีวิตได้มากขึ้นหากไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้การรับวัคซีนยังมีประโยชน์อีก ดังนี้ อันตรายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่มีการค้นพบเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบันพบว่ามีการกลายพันธุ์เป็นชนิดต่าง ๆ อยู่หลายชนิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น และสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าแต่ก่อนอย่างมาก เช่น สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์อังกฤษ และสายพันธุ์แอฟริกา เป็นต้น ด้วยการกระจายและความรุนแรงที่มากขึ้นของไวรัสเหล่านี้จึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดอันตรายจากอาการรุนแรง ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 ที่ป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100 % แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ก่อนนั้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วย เคยติดเชื้อหายแล้วยังฉีดได้ ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้วรักษาหายแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นานเท่าไหร่ หากต้องการฉีดวัคซีนควรฉีดหลังจากรักษาหายแล้ว 3-6 เดือน และอาจพิจารณาให้ฉีดเพียง 1 เข็มเท่านั้น สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม ใครบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19   ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน แต่ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าควรฉีดหรือไม่ นอกจากวัคซีน Pfizer-BioNTech ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่มีจำกัดการฉีดวัคซีนจึงต้องมุ่งเน้นให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อไวรัส ผู้ป่วยกลุ่มโรคความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง และโรคเบาหวานโรคอ้วน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มความเสี่ยงสูงสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อปริมาณวัคซีนมีจำนวนมากขึ้น   ข้อควรรู้ในการรับวัคซีนโควิด-19 แต่ละกลุ่มโรค   ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด : หากเป็นผู้ป่วยเสี่ยงอาการอันตรายต่อชีวิตสูง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน และภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เป็นต้น จำเป็นต้องรอให้อาการคงที่และดีขึ้นจนอยู่ในระดับปลอดภัยต่อการรับวัคซีนโควิด-19 หากพบว่ามีความดันโลหิตสูงต้องทำการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีผู้ป่วยรักษาตัวด้วยการทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการรับวัคซีน ผู้ป่วยโรคระบบประสาท : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง โรคภูมิคุ้มกันระบบประสาท และโรคลมชักสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ ผู้ป่วยต้องมีอาการคงที่ในระดับที่ไม่อันตรายติดต่อกันมาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หากมีการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับวัคซีน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง : หากผู้ป่วยรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด ต้องทำการเว้นระยะฉีดวัคซีนโควิด-19 ขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป กรณีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ควรรับวัคซีนหลังทำการผ่าตัดไปแล้วอย่างน้อย 3 วัน ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง : ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดีสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้หลังอาการกำเริบ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหรือมีการฟอกเลือด ปลูกถ่ายไต หรือล้างไตทางช่องท้องสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ หากผู้ป่วยทานยากดภูมิคุ้มกันให้แจ้งแพทย์ก่อนทำการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน : สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมอาการได้ และเป็นโรคอ้วนสามารถเขารับวัคซีนโควิด-19 ได้ กรณีเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องรับอินซูลินต้องแจ้งแพทย์ก่อนรับวัคซีนโควิด-19   กรณีผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไปหากไม่มีความเสี่ยงโรคดังกล่าวตามที่กล่าวไปสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ     วัคซีนโควิด-19 มียี่ห้ออะไรบ้าง   การป้องกันเชื้อไวรัสด้วยวัคซีนมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อ วัคซีนทั้งหมดสามารถลดอาการรุนแรงจากเชื้อไวรัสได้ โดยทางโรงพยาบาลเพชรเวชขอยกตัวอย่างวัคซีนที่เป็นที่คุ้นเคยหรือรู้จักกันดี ดังนี้ วัคซีนโควิด-19 BioNTech/Pfizer ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Sinovac ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Moderna ฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Gamaleya ฉีด 2 เข็มห่างกัน  3 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Novavax ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Sinopharm ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Oxford-AstraZeneca ฉีด 2 เข็มห่างกัน 4-12 สัปดาห์ วัคซีนโควิด-19 Johnson & Johnson ฉีด 1 เข็ม วัคซีนโควิด-19 CanSino Biologics ฉีด 1 เข็ม   วัคซีนโควิด-19 มีกี่ชนิด   วัคซีนโควิด-19 ที่เห็นอยู่ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดหลักตามรูปแบบการผลิต ได้แก่ วัคซีนโควิด-19 Viral vector vaccines เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสอ่อนแรง และไม่สามารถแพร่กระจายมาเป็นพาหะในการผลิต จึงทำให้เราไม่ป่วยหากรับวัคซีนชนิดนี้ ในกระบวนการนี้ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านไวรัสคล้ายกับการจำลองการติดเชื้อเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น วัคซีนที่ใช้วิธีนี้ในการผลิต เช่น วัคซีน Oxford-AstraZeneca วัคซีน Johnson & Johnson และวัคซีน Sputnik V วัคซีนโควิด-19 mRNA vaccines จากสารพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 เพื่อให้เกิดโปรตีนหนามในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเป็นวิธีเดียวกันกับที่เคยใช้พัฒนาปรับปรุงวัคซีนอีโบลา วัคซีนที่ใช้วิธีนี้ในการผลิต เช่น วัคซีน Moderna และ วัคซีน BioNTech/Pfizer วัคซีนโควิด-19 Inactivated vaccines ผลิตจากเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ตายแล้ว เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน มีต้นทุนการผลิตในระดับสูง ต้องใช้ความระมัดระวังและใช้เวลานานในการผลิต วัคซีนที่ใช้วิธีนี้ เช่น วัคซีน Sinopharm และวัคซีน Sinovac วัคซีนโควิด-19 Protein-based vaccines จากโปรตีนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ร่วมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อวัคซีนเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีนที่ใช้วิธีนี้ในการผลิต เช่น วัคซีน Novavax เป็นต้น   วัคซีนเหล่านี้ส่วนมากต้องได้รับการฉีด 2 เข็ม และยังไม่มีรายงานว่าสามารถฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อได้หรือไม่ ในส่วนนี้ต้องติดตามผลการวิจัยต่อไป     ระยะเวลาการป้องกันจากวัคซีนโควิด-19   ยังไม่มีการยืนยันระยะเวลาการทำงานของวัคซีนโควิด-19 เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกาย แต่มีการคาดการณ์ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอย่างต่ำ 6 เดือน แต่ระยะเวลาที่กล่าวไปต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านร่างกายส่วนบุคคล การรับเชื้อก่อนร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีน และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่วัคซีนจะทำงานได้ดีที่สุดหลังฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 14-28 วัน   วัคซีนโควิด-19 ควรฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่   วัคซีนโควิด-19 ไม่ควรฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นเนื่องจากหากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นจะทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่ามาจากวัคซีนตัวไหน ควรฉีดให้ห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นต้องฉีดวัคซีนทันทีเพื่อความปลอดภัย เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสุนัขกัด เป็นต้น   ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19   หลังได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอาการหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละตัวบุคคลจึงควรเฝ้าดูอาการหลังจากฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้ อาการไม่รุนแรงจากการรับวัคซีนโควิด-19 : มีไข้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ และมีอาการบวมแดงที่บริเวณจุดฉีดวัคซีน หากมีอาการเหล่านี้ถือว่าอาการไม่รุนแรงสามารถรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ตามปกติ อาการรุนแรงจากการรับวัคซีนโควิด-19 : มีผื่นแดงขึ้นตามตัว คลื่นไส้อาเจียน หอบเหนื่อยคัดจมูก ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และความดันลด หากมีอาการเหล่านี้อาจต้องพิจารณาการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ยี่ห้ออื่นที่มีส่วนผสมแตกต่างจากวัคซีนเข็มแรก   ก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ควรแจ้งอะไรบ้าง   มีอาการหรือเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หากมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง แจ้งประวัติการแพ้ยา อาหาร สารก่อภูมิแพ้ และวัคซีนก่อนรับวัคซีนโควิด-19 สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงให้นมลูก หรือต้องการมีบุตร มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ควรแจ้งแพทย์ก่อนรับวัคซีนโควิด-19 มีอาการเจ็บป่วยถึงแม้จะเล็กน้อยก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด มีภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือมีรอยเลือดช้ำตามร่างกาย   ถึงแม้การรับวัคซีนโควิด-19 จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100 % แต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง และลดความรุนแรงของอาการป่วยเมื่อติดเชื้อ หากได้รับวัคซีนแล้วยังต้องปฏิบัติตามมาตรการสังคมเพื่อลดความเสี่ยงของตนเองและผู้อื่นด้วย
อ่านเพิ่มเติม
43
ปีแห่งประสบการณ์
764,552
ผู้ใช้บริการรักษา : ต่อปี
1436
ผู้ป่วยใน : เดือน
959
รักษา STROKE