MAINTENANCE PAGE

TODAY - 31 January 2020เว็บไซต์นี้ปิดปรับปรุงจนถึง 31 มกราคม 2563
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ท่านยังสามารถเยี่ยมชมข้อมูลพื้นฐานได้ที่


Facebook


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงค่ะ/ครับ


โรงพยาบาลเพชรเวช