ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 

ศูนย์ตรวจสุขภาพของเรามีการให้บริการที่ใส่ใจสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดยมีการแยกจุดตรวจออกจากจุดรักษาอื่น เพราะสำหรับเราผู้ตรวจไม่ใช่ผู้ป่วย การตรวจสุขภาพถือเป็นสิ่งที่ควรทำหากเรารู้จักโรค ก่อนที่โรคจะรู้จักเรา เราจะสามารถหาวิธีป้องกันโรคนั้นได้ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักให้นานยิ่งขึ้น

 

การบริการตรวจสุขภาพ

 

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • ตรวจแมมโมแกรม
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพสำหรับไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพแรงงาน

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 

 • นอนพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะค่าความดันโลหิต

 • หากกินยา หรืออาหารเสริมควรแจ้งแพทย์ เพราะอาจมีผลต่อการตรวจเลือด

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 วัน

 • ก่อนตรวจสุขภาพควรถอดเครื่องประดับและโลหะออก เมื่อทำการเอกซเรย์หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 • หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งอื่น ควรนำมาให้แพทย์เพื่อประกอบคำวินิจฉัย

 • สตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน ควรเลี่ยงการตรวจเอกซเรย์เต้านม

 • สตรีที่อยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน ควรงดการตรวจปัสสาวะ เพราะค่าการตรวจสุขภาพอาจผิดปกติได้

 • สตรีที่สงสัยว่าตนเองมีการตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือนขาดช่วง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพ 

 

ทางโรงพยาบาลเพชรเวชได้มีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพพร้อมแพ็กเกจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งการตรวจในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประกอบคำวินิจฉัย จึงทำให้ผลที่ได้มีความละเอียดแม่นยำ เช่นห้องปฏิบัติการ เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องอัลตราซาวด์เป็นต้น โดยการตรวจสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจเพื่อไปศึกษาต่อ

 • ตรวจเพื่อการทำประกันชีวิต

 • ตรวจเพื่อต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน

 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

 • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน และกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจเพื่อยื่นขอวีซ่า

ทั้งนี้ทุกคนควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ แต่ละกลุ่มจะมีการจำแนกช่วงอายุย่อยออกมา และมีแนวทางการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 

 • CT Scan เทคโนโลยีนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยโรค และความผิดปกติของร่างกาย ด้วยการฉายรังสีไปยังบริเวณที่ต้องการตรวจบนร่างกาย เพื่อดูอวัยวะภายในและทำการวินิจฉัยโรคหรือใช้ในการติดตามโรคที่เป็นอยู่ต่อไป เครื่อง CT Scan จะให้รายละเอียดของภาพมากกว่าการเครื่องแบบธรรมดาทั่วไป  โดยทางโรงพยาบาลเพชรเวชได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 128 สไลด์ หรือ CT 128 Slices เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถสแกนได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที โดยสามารถวินิจฉัยโรคในสมอง ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกต่าง ๆ และหลอดเลือด
 • ECHO คือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram หรือ Echocardiography) ใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ปลอดภัย โดยปล่อยคลื่นเสียงจากหัวตรวจ (Transducer) ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟนผ่านผนังทรวงอกเข้าไปถึงหัวใจ เมื่อคลื่นเสียงผ่านอวัยวะต่าง ๆ ก็จะเกิดการสะท้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื่อ คอมพิวเตอร์จะนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ การใช้เครื่อง ECHO นี้ แพทย์สามารถดูขนาดของห้องหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อ การทำงานของหัวใจ รวมถึงการวินิจฉัยโรค ความรุนแรงของโรค ตลอดจนการติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อย หอบ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทำงานของลิ้นหัวใจ การไหลเวียนของเลือดในหัวใจ การเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ เป็นต้น
 • EST คือ วิธีการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น วิ่งบนลู่วิ่ง หรือการตรวจวิ่งสายพาน และปั่นจักรยาน วิธีดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงเค้น ต่อกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจสอบว่า ขณะที่ร่างกายกำลังออกกำลังอย่างหนักนั้นหัวใจมีภาวะ ขาดเลือดหรือไม่ เพราะขณะออกกำลังหัวใจจะต้องการเลือด และออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง หากมีเลือดและออกซิเจน มาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเกิดอาการ เจ็บแน่นหน้าอก ความดันเลือดลดลง และหัวใจเต้นผิดปกติ โดยเครื่อง EST แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แบบสายพานไฟฟ้า (Treadmill) สามารถปรับตั้งโปรแกรมการทดสอบได้หลากหลายกว่า โดยสามารถปรับได้ทั้งความเร็วและความชันของสายพานวิ่ง และที่เป็นแบบแบบจักรยาน (Bicycle ergometer) เครื่องมือนี้จะมีราคาถูกกว่า กินเนื้อที่ในการติดตั้งน้อยกว่า และยังใช้ได้ดีในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินกับการทรงตัว การตรวจ EST ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเพื่อประเมินสมรรถภาพทางร่างกายและประเมินค่าการตอบสนองของผู้ป่วยหลังการรักษาและเพื่อทดสอบผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • Mammogram คือ เครื่องตรวจมะเร็งเต้านมหลายคนอาจรู้จักในชื่อ เอกซเรย์เต้านมโดยรูปที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของเต้านม การตรวจด้วยวิธีนี้เป็นการตรวจที่แม่นยำ สามารถทำให้แพทย์เห็นความผิดปกติของเต้านมนอกเหนือจากการตรวจร่างกาย และถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื้อมะเร็งเต้านมก็สามารถตรวจเพื่อเฝ้าระวังได้ การตรวจด้วยวิธีดังกล่าวยังมีความแม่นยำมากกว่าการทำอัลตราซาวด์เพราะการอัลตราซาวด์ไม่สามารถตรวจพบคราบหินปูนในเต้านมได้

 

การตรวจสุขภาพเป็นวิธีที่ดีและไม่น่ากลัว การตรวจทำให้เรารู้จักร่างกายของตนเอง เพื่อค้นหา ป้องกัน และหยุดยั้งโรคร้าย และรับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะโรคที่เราคิดว่าไม่ร้ายแรง อาจส่งผลเสียรุนแรงในอนาคตได้

 

____________________________________


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น.

(ปิดลงทะเบียน 14.00น.)

ตึก/ชั้น : A/2

เบอร์ติดต่อ : 1390

ช่องทางออนไลน์ LINE Messenger

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

1. ลงทะเบียนที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ


2. วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดสายตา (ถ้ามี)


3. เจาะเลือด/เก็บปัสสาวะ/อุจจาระ (ถ้ามี) กรณีมีตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง/อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (ควรเก็บปัสสาวะหลังตรวจเสร็จ) 


4. ตรวจคลื่นไฟฟ้า (ถ้ามี)


5. เอกซเรย์ปอด/อัลตราซาวด์ช่องท้อง ตรวจแมมโมแกรม+อัลตราซาวด์เต้านม (ถ้ามี)


6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ถ้ามี)


7. รายการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)


8. ตรวจร่างกายโดยแพทย์


9. การเงิน