ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ
 

กล่าวถึงหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายคงหนีไม่พ้นหัวใจ และด้วยความสำคัญนี้เองเราจึงไม่สามารถละเลยเกี่ยวกับโรคที่สามารถเกิดขึ้นกับหัวใจได้ เพราะหากเกิดโรคร้ายกับหัวใจแน่นอนว่าจะส่งผลต่อชีวิตของเราโดยตรง ทางโรงพยาบาลเพชรเวชเห็นถึงความสำคัญของหัวใจด้วย ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ให้บริการรักษาพร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมไปถึงโรคร้ายนี้ โดยโรคที่เราจะกล่าวถึงมากที่สุดในที่นี้คือ “โรคหัวใจ” จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากถึง 2 คนต่อชั่วโมง จากผู้ป่วยทั้งหมด 432,943 คน ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยติดอันดับ 1 ใน 5 จึงสามารถยืนยันได้ว่าโรคดังกล่าวเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

 

โรคในหัวใจที่ควรระวัง

 

หากจะกล่าวถึงภาวะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและคนไทยรู้จักกันดีคนหนีไม่พ้น "โรคหัวใจ" โรคนี้มีสาเหตุในการเกิดโรคไม่ยากและมีความอันตรายสูงมาก อีกทั้งยังมีอยู่หลายชนิด ได้แก่

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ

 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-อุดตัน

 • โรคหัวใจวาย

 • โรคลิ้นหัวใจ

 

บริการทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ

 

 • การรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง
 • การสวนหัวใจ
 • การตรวจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
 • ติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 

 • EST การตรวจ EST คือ วิธีการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น วิ่งบนลู่วิ่ง หรือการตรวจวิ่งสายพาน และปั่นจักรยาน วิธีดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงเค้นต่อกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจสอบว่า ขณะที่ร่างกายกำลังออกกำลังอย่างหนักนั้นหัวใจมีภาวะขาดเลือดหรือไม่ เพราะขณะออกกำลังหัวใจจะต้องการเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง หากมีเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก ความดันเลือดลดลง และหัวใจเต้นผิดปกติ โดยเครื่อง EST แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แบบสายพานไฟฟ้า (Treadmill) สามารถปรับตั้งโปรแกรมการทดสอบได้หลากหลายกว่า โดยสามารถปรับได้ทั้งความเร็วและความชันของสายพานวิ่ง และที่เป็นแบบแบบจักรยาน (Bicycle ergometer) เครื่องมือนี้จะมีราคาถูกกว่า กินเนื้อที่ในการติดตั้งน้อยกว่า และยังใช้ได้ดีในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินกับการทรงตัวอีกด้วย
 • ECHO คือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram หรือ Echocardiography) ใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ปลอดภัย โดยปล่อยคลื่นเสียงจากหัวตรวจ (Transducer) ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟนผ่านผนังทรวงอกเข้าไปถึงหัวใจ เมื่อคลื่นเสียงผ่านอวัยวะต่าง ๆ ก็จะเกิดการสะท้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่างน้ำกับเนื้อเยื่อ คอมพิวเตอร์จะนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ

 

 

____________________________________


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

ตึก/ชั้น : A/16 และ B/1

เบอร์ติดต่อ : 1390

ช่องทางออนไลน์ LINE Messenger