ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)

ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)
(166)
จำหน่าย 06 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สามารถส่งผลวินิฉัยให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy)
(166)
จำหน่าย 06 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 
 

ใครบ้างที่เสี่ยง

ผู้ที่ขับถ่ายบ่อยวันละ 3-4 ครั้ง มักมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคฝีคัณฑสูตรมากขึ้นผู้สูงอายุมีความเสี่ยงมากกว่าคนอายุน้อย เนื่องจากต่อมผลิตเมือกของผู้สูงอายุจะฝ่อไปตามวัยอีกทั้งกล้ามเนื้อหูรูดก็ไม่ตึงเหมือนคนวัยหนุ่มสาวโอกาสเกิดการบาดเจ็บจึงน้อยลงโรคนี้พบได้ทั้งในเพศชาย และเพศหญิงแต่ผู้ชายมักมีอาการของโรคที่ซับซ้อนกว่า เพราะกล้ามเนื้อหูรูดมีความแข็งแรงมากกว่า

 

อาการของฝีคัณฑสูตรเป็นอย่างไร ?
 

 • ขอบทวารหนักบวม และมีอาการเจ็บรอบ ๆ หรือภายในรูทวารหนักตลอดเวลา

 • ปวดในทวารหนัก ปวดมากตอนเบ่งถ่าย
   
 • มีเลือด หรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากทวารหนัก หรือเมื่อถ่ายอุจจาระแล้วมีหนองปนออกมาในระยะเรื้อรัง


ฝีคัณฑสูตรกับริดสีดวง แตกต่างกันอย่างไร ?

โรคทั้งสองนี้แม้จะมีอาการคล้ายคลึงกันคือ มีอาการเจ็บบริเวณทวารหนักอาจถ่ายเป็นเลือด แต่โรคฝีคัณฑสูตรจะไม่สามารถหายเองได้เหมือนโรคริดสีดวงต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้น


การรักษาฝีคัณฑสูตร

การรักษาโรคนี้แพทย์มีเป้าหมายเพื่อระบายหนองออก และหยุดอาการอักเสบซ้ำซ้อนในความเสียหายของหูรูดด้วย เนื่องจากมีความสำคัญอย่างมากในการกลั้นอุจจาระนั่นเอง โดยวิธีการรักษามีอยู่หลายแบบ โดยต้องปรึกษา และรับคำแนะนำจากแพทย์ตามความเหมาะสมโดยการผ่าตัดแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่
 

 • การรักษาฝีหนองระยะก่อนเป็นฝีคัณฑสูตร ใช้รักษาในระยะเฉียบพลันวัตถุประสงค์เพื่อระบายหนองลดการติดเชื้อ และอาการปวด
   

 • การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตรเรื้อรัง วัตถุประสงค์เพื่อลดอาการอักเสบซ้ำซ้อนใช้รักษาฝีคัณฑสูตรที่มีการติดต่อระหว่างเยื่อบุทวารหนักกับผิวหนัง วิธีการผ่าตัดและขั้นตอนขึ้นอยู่กับชนิดของฝีปกติจะไม่เย็บปิดแผลผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนที่พบได้หลังผ่าตัด เช่น มีเลือดออก น้ำเหลืองซึม การกลั้นอุจจาระ และการผายลมไม่สมบูรณ์ (ขึ้นกับชนิด และความลึกของฝี) และมีโอกาสเป็นได้อีกครั้ง


ผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy) นอน 2 วัน 1 คืน
รายการตรวจ
 1. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ,วิสัญญีแพทย์ 
  เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รวมค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • ไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด (กรณีมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด)
   
 • การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่นผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)
   
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นัดหมายเวลาตรวจโทร

06 5986 1079 

06 5986 1078 

 

Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A 
เวลา 08.00 - 20.00 น.

 

ช่องทางติดต่อออนไลน์


 LINE คลิก 


Messenger (คลิก)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว