รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย

รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย
(1789)
จำหน่าย 13 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
รวมแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย
(1789)
จำหน่าย 13 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกช่วงวัยที่รวมรายการตรวจกว่า 100 รายการ รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 

 

สั่งจองผ่านช่องทาง 

LINE คลิก  / Messenger (คลิก)

 

 

 


ตรวจสุขภาพ Basic อายุไม่ถึง 30 ปี / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs     
 3. ตรวจสุขภาพปากและฟัน
  Dental Examination
 4. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count (CBC)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 7. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
  Triglyceride
 9. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine
 10. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 11. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 12. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 13. ตรวจหากรดยูริคในเลือด
  Uric Acid
 14. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 15. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 17. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 18. ค่าบริการการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 19. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 20. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 
   
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว