โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงานวันวาเลนไทน์ (Valentine's day)

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงานวันวาเลนไทน์ (Valentine's day)
(36)
จำหน่าย 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงานวันวาเลนไทน์ (Valentine's day)
(36)
จำหน่าย 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ห่วงใยตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยโปรแกรมคู่รักที่ซื้อได้แม้ไม่ได้มาเป็นคู่


โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน Valentine's day
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  CBC
 3. ตรวจหาหมู่เลือดและความเข้ากันได้ 
  ABO blood group
 4. ตรวจหาหมู่เลือดและความเข้ากันได้
  Blood Group Rh
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย 
  Hb Typing
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  HBs Ag
 7. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  Anti HBs
 8. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
  Anti HCV
 9. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
  Anti HIV
 10. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส 
  VDRL
 11. อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
  Ultrasound Whole Abdomen
 12. รายงานผลตรวจสุขภาพ 
  Check up Report
 13. ค่าบริการการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 14. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing รอผล 7 วัน
 • ตรวจหาหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน  Rubella IgG รอผล 7 วัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร.02-718-1515 ต่อ 226, 227
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว