โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
(326)
จำหน่าย 20 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
(326)
จำหน่าย 20 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ค้นหาโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายก่อนจะลุกลามจนกลายเป็นโรคร้ายเกินเยียวยารายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย
  Body Mass Index      
 3. การวัดสัญญาณชีพ
  Vital Signs      
 4. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
  Dental Examination
 5. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 6. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count (CBC)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
  Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
  Triglyceride
 10. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine
 11. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 12. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT
 13. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT
 14. ตรวจหากรดยูริคในเลือด
  Uric Acid
 15. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 16. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 18. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
 19. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 20. ค่าบริการการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 21. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถทำ EST ได้ สามารถเปลี่ยนเป็น ECHO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
   
 • หากตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) ในวันที่ตรวจต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบสำหรับการวิ่งบนสายพาน และผู้รับบริการต้องมัดผมให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการวิ่งบนสายพาน
   
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ รอผลตรวจ 3 วัน 
   
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test) รอผลตรวจ 14 วัน
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร.02-718-1515 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 

 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว