รวมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน/ ก่อนเข้าทำงาน/ ก่อนแต่งงาน (คู่รัก)

รวมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน/ ก่อนเข้าทำงาน/ ก่อนแต่งงาน (คู่รัก)
(625)
จำหน่าย 10 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

รวมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน/ ก่อนเข้าทำงาน/ ก่อนแต่งงาน (คู่รัก)
(625)
จำหน่าย 10 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่ต้องงดน้ำและงดอาหาร 
 • กรณีเข้ารับบริการก่อนเวลา 15:00 น. สามารถรับผลตรวจสุขภาพได้ทันที่
   

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness Test
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
  Amphetamine
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 7. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ
  Chest X-Ray
 8. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 9. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 10. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วนหรือต้องการซื้อรายการตรวจเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก 

   
 • ปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนสำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นัดหมายเวลาตรวจโทร. 

 

0659861079

 

0659861078

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
เวลา 08.00-17.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


 LINE คลิก 

 

Messenger (คลิก)

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว