โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
(266)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
(266)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หยุดความเสี่ยงด้วยการตรวจหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจที่อันตรายถึงชีวิต

 รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง 
  Physical Examination
 2. ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย 
  Exercise Stress Test (EST)
 3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ โทร. 06 5896 1079

   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

 

หากตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST)
 

 • ในวันที่ตรวจต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบ สำหรับการวิ่งบนสายพาน
   
 • ผู้รับบริการต้องมัดผมให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการวิ่งบนสายพาน
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
   
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • การเข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 06 5896 1079 เวลา 08.30 - 21.00 น.
   
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-16.00 น โทร.1390 ต่อ226,227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว