โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 1 แถม 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 1 แถม 1
(37)
จำหน่าย 25 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 1 แถม 1
(37)
จำหน่าย 25 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ต้อนรับเทศกาลใหญ่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยโปรแกรมหนึ่งแถมหนึ่ง มาส่งต่อความสุขให้คนที่คุณรักกันเถอะรายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
  Vital Signs
 3. หาค่าดัชนีมวลกาย
  Body Mass Index
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count (CBC)
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 6. ตรวจการทำงานของไต
  Creatinine
 7. ตรวจการทำงานของไต
  BUN
 8. ตรวจการทำงานของตับ
  SGOT (AST)
 9. ตรวจการทำงานของตับ
  SGPT (ALT)
 10. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 11. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
  Uric Acid
 12. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด
  Cholesterol
 13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
  Triglyceride
 14. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 15. รายงานผลตรวจ
  Check up Report
 16. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 17. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร.02-718-1515 ต่อ 226, 227
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว