โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
(317)
จำหน่าย 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
(317)
จำหน่าย 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3 มะเร็ง โรคร้ายที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ พร้อมเอกซเรย์ปอดและหัวใจทั้งหมดนี้ได้ในราคาคุ้มค่ารายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์        
  Physical Examination     
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด    
  CBC       
 3. ตรวจปัสสาวะ        
  Urine Examination          
 4. ตรวจอุจจาระ          
  Stool Exam         
 5. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ    
  AFP (Alpha-fetoprotein)
 6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่         
  CEA       
 7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก   
  Prostatic Specific Ag (PSA)
 8. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ         
  Chest X-Ray       
 9. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง        
  Ultrasound Whole Abdomen
 10. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก               
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ               
 12. ผลตรวจสุขภาพแบบแผ่น     
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯโทร. 06 5896 1079
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
   
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA-125 รอผลตรวจ 3 วัน 
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 •  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 06 5896 1079 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-16.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว