โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
(46)
จำหน่าย 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
(46)
จำหน่าย 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3 มะเร็ง โรคร้ายที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ พร้อมเอกซเรย์ปอดและหัวใจทั้งหมดนี้ได้ในราคาคุ้มค่ารายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์        
  Physical Examination     
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด    
  CBC       
 3. ตรวจปัสสาวะ        
  Urine Examination          
 4. ตรวจอุจจาระ          
  Stool Exam         
 5. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ    
  AFP (Alpha-fetoprotein)
 6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่         
  CEA       
 7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก   
  Prostatic Specific Ag (PSA)
 8. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ         
  Chest X-Ray       
 9. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง        
  Ultrasound Whole Abdomen
 10. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก               
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ               
 12. ผลตรวจสุขภาพแบบแผ่น     
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
 • หากต้องการใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA-125 รอผลตรวจ 3 วัน 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร.02-718-1515 ต่อ 226, 227
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว