โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง
(138)
จำหน่าย 01 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง
(138)
จำหน่าย 01 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมสำหรับคู่รักที่ครอบคลุมโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

 


โรงพยาบาลเพชรเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ชาย-หญิง ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจเลือดตลอดจนการตรวจโรคติดเชื้อ
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 3. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 6. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 7. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 8. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี
  HBV prevac
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 10. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ      
 12. สมุดรายงานผลตรวจ
  Check up Report
 13. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
  โทร. 06 5896 1079
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.

   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
   
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 06 5896 1079 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-16.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว