โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง
(86)
จำหน่าย 01 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ชาย-หญิง
(86)
จำหน่าย 01 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมสำหรับคู่รักที่ครอบคลุมโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 


โรงพยาบาลเพชรเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก ชาย-หญิง ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจเลือดตลอดจนการตรวจโรคติดเชื้อ
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 3. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 6. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 7. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 8. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี
  HBV prevac
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 10. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ      
 12. สมุดรายงานผลตรวจ
  Check up Report
 13. คูปองอาหาร
  Meal Coupon
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น. 
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร.02-718-1515 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว