โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(2838)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้
(2838)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ 1 ใน 5 โรคร้ายที่คร่าชีวิต ป้องกันวันนี้ โดยแพทย์เฉพาะทาง รพ.เพชรเวชพร้อมดูแล 24 ชั่วโมงด้วยความพร้อม และเทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 


FAQ  : รวมคำถามที่พบบ่อยโปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้


โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร (ใช้ยาชา) OPD
รายการตรวจ
 1. แพทย์ส่องกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รวมค่าแพทย์ส่องกล้อง และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)
   
 • โปรแกรมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร (เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง)
   
 • โปรแกรมราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพักค้างคืนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ใช้บริการนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 06 5986 1078

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่นัดหมายการเข้ารับบริการให้ผู้รับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : ผู้เข้าใช้บริการลงทะเบียนพบแพทย์ที่ Premium Clinic อาคาร A ชั้น 16

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจวัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 5 : พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเบื้องต้น (การวินิจฉัยการรักษา หรือการวินิจฉัยความพร้อมของร่างกาย) และรับคำปรึกษาพูดคุย  

ขั้นตอนที่ 6 : นัดหมายพบแพทย์อีกครั้ง (ถ้ามี) กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต
 

1. ผู้เข้ารับบริการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิบัตรประกันชีวิตก่อนเข้ารับบริการเบื้องต้นได้โดยส่งรายละเอียดดังนี้
 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
   
 • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์ 


2. นัดหมายพบแพทย์

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต

4. ชำระเงินค่าบริการ/รับยา

5. นัดหมายพบแพทย์อีกครั้ง (ถ้ามี)  


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 1390 ต่อ 372
   
 • customer care : 06 5986 1078บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว