ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง (ชาย - หญิง)

ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง (ชาย - หญิง)
(21)
จำหน่าย 02 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564
1/4
ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง (ชาย - หญิง)
(21)
จำหน่าย 02 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564

ตรวจมะเร็งโรคอันตรายสำหรับชายหญิงทั้งมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น ตรวจได้ในราคาเดียวครอบคลุมได้ทุกความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่คุณกังวล

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย, การวัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 5. ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
  Stool Occult blood
 6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
  CEA
 7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
  AFP
 8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  PSA
 9. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี
  CA 19-9
 10. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
  Ultrasound Whole Abdomen
 11. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 12. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 13. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Line Official :  @petcharavej  คลิก  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 06 5986 1078
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร Aคำแนะนำการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
 

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี CA 19-9 และตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125 รอผล 7-14 วัน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

customer care : 06 5986 1079  หรือ 06 5986 1078 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-17.00 น. (ลงทะเบียนเพื่อการเข้ารับบริการ 08.00-15.00 น.) 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว