โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
(946)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
(946)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เพื่อความพร้อมของร่างกายก่อนเริ่มทำงานและเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน

 รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Auto-Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness   
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 7. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 8. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
 9. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ        
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
  โทร. 06 5896 1079
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.

   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ
 

 • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร (ยกเว้นกรณีที่ตรวจน้ำตาลหรือไขมันในกระแสเลือดเพิ่มเติม) การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน
   
 • แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจหรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
   

หากเอกซเรย์ปอด 
 

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นโลหะ
   
 • สุภาพสตรีไม่ใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
   
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
   
 • ราคาโปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 06 5896 1079 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-16.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว