โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
(1735)
จำหน่าย 25 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
(1735)
จำหน่าย 25 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานที่ครอบคลุมทั้งชายและหญิงเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกภายในองค์กร

 

สั่งจองผ่านช่องทาง 

LINE คลิก  / Messenger

 

 


ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานพื้นฐาน / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Auto-Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness   
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 6. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 7. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
 8. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ        
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.

   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

 

____________________________

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

 

การเข้าทำงาน หรือการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมีความสำคัญไม่ใช่แค่ต่อตัวเราเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาโดยตรงด้วย เพราะการที่มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ทำงานรับบุคคลเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นจำเป็นต้องมั่นใจว่าบุคลากร หรือนักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นองค์กร หรือสถานศึกษาต่าง ๆ จึงต้องมีการให้บุคลากร หรือนักศึกษาตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าองค์กรหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะเป็นกฎระเบียบพื้นฐานขององค์กรโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ไม่เพียงแต่เท่านั้น การตรวจสุขภาพยังมีความสำคัญต่อทุกคน เนื่องจากยังมีอีกหลายคนที่ในช่วงชีวิตหนึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตรวจสุขภาพมากพอ ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน หรือก่อนเข้ามหาวิทยาลัยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อตรวจหาโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างกาย และทำให้เรารู้จักร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น

 

ขอไม่ตรวจสุขภาพได้หรือไม่

 

บางคนอาจมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยากตรวจสุขภาพจึงเกิดคำถามว่า ไม่ขอตรวจสุขภาพได้หรือไม่ คำตอบคืออาจจะต้องเจรจากับทางบริษัท หรือสถานศึกษาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ประสงค์จะตรวจสุขภาพ เพราะโดยตัวบทกฎหมายแล้วการตรวจสุขภาพไม่เป็นที่บังคับ แต่ถึงกฎหมายไม่บังคับก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถบังคับให้ตรวจสุขภาพไม่ได้ บริษัทมีสิทธิตั้งกฎให้ว่าที่พนักงานบริษัททุกคนตรวจสุขภาพ ซึ่งทางบริษัทอาจปฏิเสธโดยชอบธรรมถ้าหากพนักงานไม่ตรวจสุขภาพ เพราะกระบวนการสมัครยังไม่สิ้นสุดตามเกณฑ์ของบริษัทถ้าปราศจากการตรวจสุขภาพ ดังนั้นถ้ามีการยื่นเหตุผลกับทางบริษัทว่าทำไมไม่ตรวจสุขภาพ แต่ทางบริษัทปฏิเสธที่จะรับบุคคลนั้นเข้าทำงานก็ไม่ถือว่าบริษัทมีความผิดแต่อย่างใด ในกรณีของสถานศึกษาก็ไม่มีกฎหมายบังคับให้นักศึกษาตรวจสุขภาพเช่นกัน แต่หากปฏิเสธจะเป็นการผิดกฎระเบียบของสถานศึกษาซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาเข้ารับการศึกษานั่นเอง

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน ราคาเท่าไหร่

 

ค่าใช้จ่ายของการตรวจสุขภาพจะมีขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-2,000 บาท โดยทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการให้คนในองค์กรแข็งแรง พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้วยทีมแพทย์ที่มีคุณภาพ

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว