โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(179)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(179)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ?
 

เพื่อความมั่นใจขององค์กร และนโยบายหรือมาตรฐานในการรับพนักงานของบริษัทว่าสุขภาพของเราแข็งแรงที่จะทำงานในตำแหน่งใหม่ได้ และจะไม่ได้รับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคติดต่อที่สามารถแพร่สู่ผู้อื่นด้วย


ต้องตรวจอะไรบ้าง ?
 

มาตรฐานรายการตรวจสุขภาพของบริษัททั่วไปจะมีรายการตรวจ ดังนี้ ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจตาบอดสี ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาสารเสพติด ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และเอกซเรย์ปอด

 

เตรียมตัวก่อนตรวจอย่างไร ?
 

 • นอนพักอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะค่าความดันโลหิต

 • หากกินยา หรืออาหารเสริมควรแจ้งแพทย์ เพราะอาจมีผลต่อการตรวจเลือด

 • หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งอื่น ควรนำมาให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัย

 • สตรีที่อยู่ในช่วงก่อน หรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน ควรงดการตรวจปัสสาวะ เพราะค่าการตรวจสุขภาพอาจผิดปกติได้

 • สตรีที่สงสัยว่าตนเองมีการตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือนขาดช่วง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่องดการตรวจเอกซเรย์


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพื้นฐาน / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Auto-Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness   
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 6. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 7. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
 8. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ        
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วนหรือต้องการซื้อรายการตรวจเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นัดหมายเวลาตรวจโทร. 
 

06 5986 1079

 

06 5986 1078 


ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-17.00 น.

 

ช่องทางติดต่อออนไลน์

 

 LINE คลิก 
 

Messenger (คลิก)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว