โปรแกรมคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

โปรแกรมคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
(345)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
(345)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ 
  Mammogram with Ultrasound Breast 
 3. แพทย์อ่านผลเอ็กซเรย์
 4. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 5. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
   โทร. 06 5896 1079 
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.

   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 06 5896 1079 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-16.00 น. โทร.1390 ต่อ 226, 227
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว