รวมแพคเกจคัดกรองเฉพาะโรค

รวมแพคเกจคัดกรองเฉพาะโรค
(711)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

รวมแพคเกจคัดกรองเฉพาะโรค
(711)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

พูดคุยกับเรา :   LINE คลิก  

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ
  Body Mass Index and Vital Signs
 3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
  HBs Ag
 4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี 
  Anti HBs
 5. ตรวจหาปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  Anti-HCV
 6. รายงานตรวจสุขภาพ
  Check up Report
 7. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 8. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วนหรือต้องการตรวจรายการเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นัดหมายเวลาตรวจโทร. 06598610790659861078
 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
เวลา 08.00-17.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 

 LINE คลิก 
 


Messenger (คลิก)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว