โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ
(648)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ
(648)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ สาเหตุตัวร้ายที่ทำให้ชีวิตสั้นลงรายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง
  Physical Examination
 2. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  HBs Ag
 3. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  Anti-HBs
 4. ตรวจหาปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
  Anti-HCV
 5. รายงานผลตรวจสุขภาพ 
  Check up Report
 6. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 7. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น.
   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 

   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
   
 • โปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น โทร. 02-718-1515 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว