รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ

รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ
(3542)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

สามารถส่งผลวินิจฉัยให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ
(3542)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิการรักษา ด้วยแพคเกจการผ่าตัดที่หลากหลายพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในราคาที่คุ้มค่าประจำปี 2564

 

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 


 

FAQ  : รวมคำถามที่พบบ่อยรวมโปรแกรมผ่าตัด


รักษา และป้องกันต่อมทอนซิล ลาขาดจากความเสี่ยงติดเชื้อ และภาวะต่อมทอมซิลอักเสบได้ง่าย ๆ
รายการตรวจ
 1. ผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy) นอน 3 วัน 2 คืน
   
 2. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ
  วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)
   
 • โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพักค้างคืนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และยังไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการแพคเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร (เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง ค่าตรวจชิ้นเนื้อ , ค่าตรวจพยาธิวิทยา) 
   
 • การชำระค่าบริการฝากครรภ์และโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น 
   
 • กรณีกรณีฝากครรภ์ไม่ครบกำหนด หรือขอย้ายไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นจะไม่สามารถขอรับเงินค่าฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่ายคืนจากโรงพยาบาลเพชรเวชได้
   
 • กรณีคนไข้มีความประสงค์ขอรับบริการอื่นเป็นพิเศษที่ไม่มีในโปรแกรมคลอด และฝากครรภ์ให้คิดราคาตามจริง
   
 • สำหรับโปรแกรมคลอด ผู้ถือบัตรเครดิต KTC และธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน
   
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ใช้บริการนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 06 5986 1078

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่นัดหมายการเข้ารับบริการให้ผู้รับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : ผู้เข้าใช้บริการลงทะเบียนพบแพทย์ที่ Premium Clinic อาคาร A ชั้น 16

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจวัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 5 : พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเบื้องต้น (การวินิจฉัยการรักษา หรือการวินิจฉัยความพร้อมของร่างกาย) และรับคำปรึกษาพูดคุย  

ขั้นตอนที่ 6 : นัดหมายพบแพทย์อีกครั้ง (ถ้ามี)  กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต


1. ผู้เข้ารับบริการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิบัตรประกันชีวิตก่อนเข้ารับบริการเบื้องต้นได้โดยส่งรายละเอียดดังนี้
 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
   
 • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์ 


2. นัดหมายพบแพทย์

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต

4. ชำระเงินค่าบริการ/รับยา

5. นัดหมายพบแพทย์อีกครั้ง (ถ้ามี) 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องการนัดหมายเวลาตรวจ
  โทร. 06 5986 1078

   
 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 1390 ต่อ 372
   
 • สำหรับโปรแกรมคลอด และฝากครรภ์เข้าบริการได้ทุกจันทร์-วันศุกร์ ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.บทความที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว