รวมแพคเกจวัคซีน

รวมแพคเกจวัคซีน
(2144)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
รวมแพคเกจวัคซีน
(2144)
จำหน่าย 09 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

พูดคุยกับเรา :   Line คลิก  

 • รายละเอียดรายการตรวจ คลิกสัญลักษณ์ v

รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว(ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. พบแพทย์เฉพาะทาง 
  Physical Examination
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
  Influenza Vaccine
 3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วนสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่
  ได้ทาง    LINE คลิก 

   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว