โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(122)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
1/2

กรณีรายการตรวจสุขภาพของท่านไม่ตรงกับรายการโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายการตรวจและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(122)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

เพราะช่วงชีวิตในวัยเรียนนั้นสำคัญ เริ่มต้นชีวิตวัยเรียนด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนในราคาเพียง 790 บาท ราคาเดียวไม่มีจ่ายเพิ่ม


บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาดคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness Test
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
  Amphetamine
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 7. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 8. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 9. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 10. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Line Official :  @petcharavej  คลิก 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

- โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 

- ใช้เวลาในการตรวจสุขภาพพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากท่านเข้ารับบริการก่อนเวลา 15.00 น.สามารถรับผลได้ทันทีโดยไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ
 

- หากมีรายการตรวจหรือใบส่งตัว สามารถนำใบดังกล่าวยื่นที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้
 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว