โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(230)
จำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
(230)
จำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณในการเริ่มต้นสถานศึกษาใหม่ด้วยโปรแกรมสุดคุ้มค่า


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาดคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness Test
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
  Amphetamine
 6. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 7. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
  Chest X-Ray
 8. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 9. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 10. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายและให้บริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
   โทร. 061-389-5153
   
 • เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
  หากต้องการใช้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อนเวลา 10.00 น. โทร.061-389-5153

   
 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
 • โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
   
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-16.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว