วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2020)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2020)
(194)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2020)
(194)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

 พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 

 

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ?
 

 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี

 • ผู้สูงอายุ  65 ปีขึ้นไป

 • ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ หอบหืด โรคตับ ไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

 • ผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยธารัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาส 2, 3

 

เด็กฉีดได้ไหม ?
 

ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน - 14 ปี โดยพบแพทย์ด้านกุมารเวช และในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อนให้ฉีด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกและครั้งที่ 2 ห่างกัน 1 เดือน

 

ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นไข้อีกหรือไม่ ?
 

 • ผลข้างเคียง มีอาการปวด คันบริเวณที่ฉีด บวมแดง มักมีอาการไม่เกิน 2 วัน
 • ไข้ ปวดเมื่อยตามตัวพบร้อยละ 4-11
 • หอบหืด เกิดขึ้นได้น้อย
 • อาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน เกิดผื่นลมพิษ ปากบวม

 

ฉีดแล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่หรือไม่ ?
 

วัคซีน ช่วยป้องกันโรคและลดความรุนแรงของโรค แต่ฉีดแล้วยังสามารถเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ อาจเป็นเพราะการป้องกันโรคขึ้นอยู่กับความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ระบาดตรงกับสายพันธุ์ในวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกประกาศหรือไม่ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงของโรคอย่างมาก หากไม่ฉีดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเลยอาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงกว่าได้


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
  Influenza Vaccine
 3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วน หรือต้องการตรวจรายการเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก 

   
 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 14 ปี สามารถฉีดได้โดยต้องพบแพทย์ก่อนที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 2 อาคาร B 
   
 • สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว