วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020) AT Home

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020) AT Home
(683)
จำหน่าย 25 พฤษภาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ใหม่2020) AT Home
(683)
จำหน่าย 25 พฤษภาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
  Influenza Vaccine
 3. ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
   
 • งดให้บริการ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และคุณแม่ตั้งครรภ์
   
 • ผู้รับบริการจองการฉีดวัคซีนและชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
   
 • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป โดยมีค่าบริการนอกสถานที่ 300 บาทต่อครั้ง
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว