ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR พร้อมใบรับรองแพทย์

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR พร้อมใบรับรองแพทย์
(156)
จำหน่าย 28 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR พร้อมใบรับรองแพทย์
(156)
จำหน่าย 28 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจ COVID-19 Drive Thru Service ด้วยวิธี RT- PCR พร้อมใบรับรองแพทย์ ราคาพิเศษประจำปี 2564 ลดความเสี่ยง ปลอดภัย รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม/สั่งจอง :  LINE คลิก 


ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT- PCR

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • การตรวจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป
   
 • ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564
   
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวมาตรวจหาเชื้อ
 

 •  สวมหน้ากากอนามัย
   
 • พกเจลแอลกอฮอล์
   
 • ขับรถส่วนตัว และควรหลีกเลี่ยงการขนส่งสาธารณะการปฏิบัติตัวระหว่างรอผลตรวจ COVID-19
 

 • หากมีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ไม่อยากอาหารให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที
   
 • สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากผู้อื่น หรือผู้ที่มีความเสี่ยงประมาณ 2 เมตร
   
 • เมื่อต้องทิ้งหน้ากากอนามัยให้ห่อถุงอย่างมิดชิดก่อนนำไปทิ้ง และล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสหน้ากากอนามัย
   
 • พยายามล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70-75 % เป็นเวลา 20-30 วินาที
   
 • หากไอหรือจาม ควรปิดปาก และจมูกทุกครั้ง
   
 • หยุดทำกิจกรรมหรือไปสถานที่ใด ๆ ที่ต้องพบปะผู้คนทั้งการไปทำงาน หรือการเรียน จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่
   
 • ไม่ควรพักอาศัยภายในห้องหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น และหมั่นดูแลความสะอาดของพื้นที่อาศัยอยู่เสมอ ๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

customer care : 06 5986 1078

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว