วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
(13)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
1/2


 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
(13)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ปอดอักเสบหากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงขั้นติดเชื้อ ป้องกันได้ง่าย ๆ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบทั้ง 13 และ 23 สายพันธุ์ในราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
 

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์/ รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    Physical Examination
2. วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
    PNEUMO 23 VACCINE
3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- ห้ามฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ทั้ง 2 ชนิดนี้พร้อมกัน หรือภายในวันเดียวกัน

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Line Official :  @petcharavej  คลิก 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว