วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
(142)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ราคาดังกล่าวเฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
(142)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

พูดคุยกับเรา :  LINE คลิก 
 

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ? 
 

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือโรคหอบหืดเรื้อรัง

 

ทำไม 13 สายพันธุ์จึงมีราคาสูงกว่า ?
 

  • วัคซีนป้องกันควรฉีดทั้ง 2 ชนิด จะฉีด PCV13 ก่อน เป็นชนิดสายพันธุ์ที่จำเป็นต้องฉีดก่อนราคาจึงสูงกว่า จากนั้นอีก 8 สัปดาห์จะฉีด PPSV23 ซึ่งจะสามารถป้องเชื้อ Pneumococcus ได้ครบ และนานอย่างน้อย 5 ปี


วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์/ รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    Physical Examination
2. วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
    PNEUMO 23 VACCINE
3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 

 

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีต้องการเข้ารับบริการเร่งด่วน หรือต้องการซื้อรายการเพิ่มเติม
    สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง   LINE คลิก 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นัดหมายเวลาตรวจโทร. 

 

06 5986 1079
 

06 5986 1078

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A
เวลา 08.00-17.00 น โทร.1390 ต่อ 226, 227

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 

 LINE คลิก 


Messenger (คลิก)บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว