โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)
(200)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)
(200)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการการตรวจตามความต้องการของท่านได้ โดยติดต่อเราเพื่อเสนอราคาได้ที่อีเมล pcvh.contract@gmail.com หรือโทร 061-389-5153 


โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง) ชาย
รายการการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์     
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี 
  Color Blindness
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
  Malaria (thick film)
 6. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 7. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  Rh typing
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  HBs Ag
 9. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
  Anti-HCV
 10. ตรวจหาโรคซิฟิลิส  
  VDRL 
 11. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
  Anti-HIV
 12. ตรวจปัสสาวะ 
  Urine exam
 13. ตรวจอุจจาระ 
  Stool exam
 14. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ 
  Chest X-Ray
 15. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 16. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 17. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น.
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ                                                                               

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • การเก็บปัสสาวะให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจหรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ                                                                   

หากเอกซเรย์ปอด                                                                               

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นโลหะ  
 • สุภาพสตรีไม่ใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก                 
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถโทร. 061-389-5153 
 • หากท่านสนใจแพ็กเกจท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อรองราคาตามที่บริษัทของท่านต้องการโทร. 061-389-5153  
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น. โทร. 02-718-1515 ต่อ 226, 227
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว