โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท
(48)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท
(48)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการการตรวจตามความต้องการของท่านได้ โดยติดต่อเราเพื่อเสนอราคาได้ที่อีเมล pcvh.contract@gmail.com หรือโทร 061-389-5153 


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
รายการการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์     
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ  
  Body Mass Index Vital Signs
 3. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์      
  Auto Refraction
 4. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  
  Complete Blood Count (CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด             
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด   
  Cholesterol
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์      
  Triglyceride
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)   
  High Density Lipoprotein (HDL)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดไม่ดี)  
  Low Density Lipoprotein (LDL)
 10. ตรวจการทำงานของไต                           
  Creatinin
 11. ตรวจการทำงานของไต                            
  BUN
 12. ตรวจการทำงานของตับ                            
  SGPT
 13. ตรวจการทำงานของตับ                            
  SGOT         
 14. ตรวจหากรดยูริคในเลือด                           
  Uric Acid
 15. ตรวจปัสสาวะ                                         
  Urine Examination
 16. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ                             
  Chest X-Ray
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                           
  Electrocardiogram (EKG)
 18. รายงานผลการตรวจสุขภาพ             
  Check-up Report 
 19. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 20. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น.
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ                                                                               

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
  (กรณีที่ตรวจน้ำตาลหรือไขมันในกระแสเลือด)
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 • การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน                        
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจหรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ                                                                   

หากเอกซเรย์ปอด                                                                               

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นโลหะ  
 • สุภาพสตรีไม่ใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก                 
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่

หากตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST)

 • ในวันที่ตรวจต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบ สำหรับการวิ่งบนสายพาน
 • ผู้รับบริการต้องมัดผมให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการวิ่งบนสายพาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร. 0659861079 
 • หากท่านสนใจแพ็กเกจท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อรองราคาตามที่บริษัทของท่านต้องการ โทร. 0659861079 
 • สั่งจองผ่านช่องทาง    LINE คลิก    Messenger (คลิก)
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00 น.-16.00 น.
  โทร. 02-718-1515 ต่อ 226, 227
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว