โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่สัมผัสอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่สัมผัสอาหาร
(74)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่สัมผัสอาหาร
(74)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการการตรวจตามความต้องการของท่านได้ โดยติดต่อเราเพื่อเสนอราคาได้ที่อีเมล pcvh.contract@gmail.com หรือโทร 061-389-5153 


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน
รายการการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์        
  Physical Examination
 2. หาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ 
  Body Mass Index Vital Signs
 3. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด    
  Complete Blood Count (CBC)
 4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี        
  Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
 5. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี        
  Anti HBs
 6. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบเอ    
  Anti HAV IgG
 7. ตรวจอุจาระ          
  Stool Examination
 8. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
  Amphetamine
 9. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ         
  Chest X-Ray
 10. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  Check-up Report
 11. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 12. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น.
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ                                                                               

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • การเก็บปัสสาวะให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจหรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ                                                                   

หากเอกซเรย์ปอด                                                                               

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นโลหะ  
 • สุภาพสตรีไม่ใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก                 
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถโทร. 061-389-5153 
 • หากท่านสนใจแพ็กเกจท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อรองราคาตามที่บริษัทของท่านต้องการโทร. 061-389-5153 
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น. โทร. 02-718-1515 ต่อ 226, 227
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว