โปรแกรมตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (เอเชีย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (เอเชีย)
(125)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (เอเชีย)
(125)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการการตรวจตามความต้องการของท่านได้ โดยติดต่อเราเพื่อเสนอราคาได้ที่อีเมล pcvh.contract@gmail.com หรือโทร 061-389-5153 


ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (เกาหลีใต้)
รายการการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
  Auto Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  CBC
 5. ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย 
  Malaria (thick film)
 6. ตรวจหาหมู่เลือด 
  ABO blood group
 7. ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
  Rh typing
 8. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด 
  Cholesterol
 9. ตรวจการทำงานของตับ 
  SGOT
 10. ตรวจการทำงานของตับ 
  SGPT
 11. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
  HBs Ag
 12. ตรวจหาโรคซิฟิลิส
  VDRL
 13. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
  Anti-HIV
 14. ตรวจปัสสาวะ 
  Urine Examination
 15. ตรวจอุจจาระ 
  Stool Examination
 16. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ 
  Chest X-Ray
 17. รายงานผลการตรวจสุขภาพ 
  Check-up Report
 18. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 19. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น.
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ                                                                               

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจหรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ                                                                   

หากเอกซเรย์ปอด                                                                               

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นโลหะ  
 • สุภาพสตรีไม่ใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก                 
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถโทร. 061-389-5153  
 • หากท่านสนใจแพ็กเกจท่านสามารถติดต่อเราเพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อรองราคาตามที่บริษัทของท่านต้องการโทร. 061-389-5153 
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00 น.-14.00 น.โทร. 02-718-1515 ต่อ 226, 227
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว