ตามใจฉัน
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Direct Bilirubin
127 บาท
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Total Bilirubin
127 บาท
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count (CBC)
90 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
79 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
Glycosylated HB (Hb-A1C)
435 บาท
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
Cholesterol
95 บาท
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
Triglyceride
113 บาท
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
High Density Lipoprotein (HDL)
200 บาท
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดไม่ดี)
Low Density Lipoprotein (LDL)
200 บาท
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
95 บาท
ราคารวม 0 บาท

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 200 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ หน้าคุ้มค่า แล้วเลือกตรวจเสริมจากหน้าตามใจฉันจะไม่เสียค่าบริการทางการแพทย์ค่ะ
   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทาง Messenger หรือ 0659861079
    
  •  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น.
    
  • เสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อน เวลา 10.00 น.โทร.02-178-1515 ต่อ 226,227 
    
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
    
  • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร. 061-389-5153
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
    
    
  • CA-125 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

   

  • CA-153 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Anti HAV IgG รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว