สร้างรายการเอง
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจหาระดับโซเดียมในเลือด
Sodium
113 บาท
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count (CBC)
150 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
113 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
Glycosylated HB (Hb-A1C)
338 บาท
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
135 บาท
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
135 บาท
ตรวจหาหมู่เลือด
ABO blood group
100 บาท
ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ
ABO group Rh typing
108 บาท
ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
113 บาท
ตรวจการทำงานของไต
BUN
113 บาท
ราคารวม 0 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 200 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ หน้ารวมแพคเกจ แล้วเลือกตรวจเสริมจากหน้าตามใจฉันจะไม่เสียค่าบริการทางการแพทย์ค่ะ

   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทาง  LINE คลิก   
    
  •  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-17.00 น.
    
  • เสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อน เวลา 10.00 น.โทร.1390 ต่อ 226,227 
    
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร.  06 5986 1078
    
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
    
    
  • CA-125 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
    
  • CA-153 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Anti HAV IgG รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว