สร้างรายการเอง
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจหาระดับโซเดียมในเลือด
Sodium
103 บาท
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count (CBC)
90 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
79 บาท
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
Glycosylated HB (Hb-A1C)
250 บาท
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
108 บาท
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
95 บาท
ตรวจหาหมู่เลือด
ABO blood group
72 บาท
ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ
ABO group Rh typing
78 บาท
ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
79 บาท
ตรวจการทำงานของไต
BUN
79 บาท
ราคารวม 0 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 200 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ หน้ารวมแพคเกจ แล้วเลือกตรวจเสริมจากหน้าตามใจฉันจะไม่เสียค่าบริการทางการแพทย์ค่ะ

   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทาง  LINE คลิก    Messenger (คลิก)
    
  •  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-17.00 น.
    
  • เสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อน เวลา 10.00 น.โทร.1390 ต่อ 226,227 
    
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
    
  • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร. 06 5986 1079 หรือ 06 5986 1078
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
    
    
  • CA-125 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

   

  • CA-153 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Anti HAV IgG รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว