ตามใจฉัน
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
108 บาท
ตรวจหาหมู่เลือด
ABO blood group
72 บาท
ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ
ABO group Rh typing
78 บาท
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
Occult blood
125 บาท
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย
Hemoglobin typing
560 บาท
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
Anti-HIV
279 บาท
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
VDRL
95 บาท
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
T3
450 บาท
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
Free T4
450 บาท
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
TSH
490 บาท
ราคารวม 0 บาท

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 200 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 07.00-14.00 น.
    
  • เสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อน เวลา 10.00 น.โทร.02-178-1515 ต่อ 226,227 
    
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
    
  • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร. 061-389-5153
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
    
    
  • CA-125 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

   

  • CA-153 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Anti HAV IgG รอผล 3 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

   

  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว