สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา

 

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

    - สามารถขึ้นเวรได้

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิค (4 ปี)

คุณสมบัติ :

    - วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค

    - มีประสบการณ์

หลายอัตรา

3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

คุณสมบัติ :

 

หลายอัตรา

4 .พยาบาลวิชาชีพด้านงานวิชาการ

คุณสมบัติ :

    - เพศหญิง อายุ 20-35 ปี

    - มีประสบการณ์ 3-5 ปี

1 อัตรา

5 .พยาบาล Anti-Aging , IV, Chelation ด้านความงาม

คุณสมบัติ :

    - อายุ 25-40 ปี

    - มีประสบการณ์งานพยาบาลและการให้บริการด้านความงาม

    - มีบุคลิคดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

    - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

1 อัตรา

6 .พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

    - อายุ 25-40ปี 

    - จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    -   ผ่านการอบรมการให้เคมีบำบัด

    -  เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย 4 ปี

    -  มีประสบการณ์ด้านเคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

7. พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - อายุ 25 ปีขึ้นไป

     - จบการศึกษาปริญญาด้านการพยาบาลศาสตร์

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี 

1 อัตรา

8. นักจิตวิทยา

คุณสมบัติ :

     -   จบการศึกษาปริญญา ด้านสาขาศึกษาจิตวิทยา

     -   สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     -   มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรม จริยธรรมในสายอาชีพ

     -   มีความเมตตา มีใจรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

1 อัตรา

1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

    - เพศหญิง อายุ 20-50 ปี

หลายอัตรา

2. ธุรการเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

    - เพศชาย อายุ 20-30 ปี

    - จบการศึกษา ปวส.

    - สามารถทำงานด้านเอกสารได้

1 อัตรา

3.   เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

คุณสมบัติ :

    - เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

    - จบการศึกษาด้านปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

    - สามารถทำงานด้านเอกสารได้

    - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

    - สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องระบบแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นได้

    - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล

    - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SSB จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา