สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา

1.ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลายอัตรา
   
2.พยาบาล หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ )  

 

 
3.ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ( ชาย )  หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป )  
    
4.เจ้าหน้าที่ เวรเปล 1อัตรา
( จบหลักสูตร พนักงานผู้ช่วย )  
   
5.กราฟฟิคดีไซน์ 1อัตรา
( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี )  
     
6.พยาบาล OPD, ER ( ด่วน ) หลายอัตรา
( มีประสบการณ์ )  
   
7.พนักงานผู้ช่วย ( ด่วน ) หลายอัตรา
( มีประสบการณ์ )  
    
8.พนักงานบัญชี 1อัตรา
( วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี )  
     
9.ธุรการจัดซื้อ 1อัตรา
( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี )  
   
10.นักรังสีเทคนิค ( 4 ปี ) หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค )  
   
11.ธุรการ ทั่วไป ( ชาย-หญิง ) หลายอัตรา
( ปวช. ขึ้นไป )  
         
12.นักกิจกรรมการตลาด Event ( ด่วน ) หลายอัตรา
ไม่จำกัดอายุ / เพศ (วางแผนกิจกรรมการตลาดได้ มีประสบณ์การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )  
   
13.การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด่วน ) 1 อัตรา
( วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาดหรือพยาบาล  ประสบการณ์ด้านการตลาด รพ.อย่างน้อย 1 ปี ไม่จำกัดเพศ)  
        
14.ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลายอัตรา
 (จบหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์)  
   
15.พยาบาล ICU หลายอัตรา
(STEP DOWN ICU)  
   
16.พยาบาลห้องคลอด 2 อัตรา
   
17.คนขับรถ Emergency หลายอัตรา
   
18.การตลาด  หลายอัตรา
( ประสบการณ์1ปี เงินเดือน 15,000 )