สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..คลิ๊กที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

   - จบปริญญาตรี

   - มีใบประกอบวิชาชีพการเภสัช

   - มีความรู้ในการจ่ายยา พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจได้

   - หากมีประสบการณ์จากคลินิกและโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 45 ปี

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิคประจำโรงพยาบาล

คุณสมบัติ :

   -  จบปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค

   - มีใบประกอบวิชาชีพนักรังสี

   - สามารถทำการ x-ray ทั่วไป, CT Scan, Mammogram ได้

   - หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ หญิง อายุ 23 - 45 ปี

2 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

     -   จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    - ผ่านหลักสูตรอบรมการให้เคมีบำบัด

    - เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย

    - มีประสบการณ์เคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

4 . พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -  เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

5 . พยาบาลหัวหน้า WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  สามารถตัดสินใจในงานพยาบาลได้ดี

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกลักษณะดี

     -  เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2 อัตรา

6 . พยาบาลวิชาชีพ ICU / WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -   สามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้

     -  เพศ หญิง อายุ 22 - 40 ปี

5 อัตรา

 

1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

     -  ทำความสะอาดตามบริเวณที่รับผิดชอบ

     -   ไม่มีความรังเกียจในการให้บริการผู้ป่วย

     -   มีความขยัน อดทน สามารถทำ OT ได้

     -  เพศ หญิง อายุ 18 - 50 ปี

5 อัตรา

2. ธุรการเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

    -  จบการศ฿กษา ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์

    -  สามารถทำงานด้านเอกสารได้

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    - เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี

1 อัตรา

3.   พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

    -  มีประสบการณ์ การทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน รับแรงกดดันได้

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

4.   ธุรการแผนกส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี

    -  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

    -  สามารถทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

    -  หากมีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

5.   ธุรการโภชนาการ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

    -  สามารถบริหารงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

6.   พนักงานพัสดุ - คลังยา

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษาปริญญาตรี

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    -  หากมีประสบการณ์งานคลังยาในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา