สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

หอผู้ป่วยใน 3 , 4 , 5

เป็นห้องผู้ป่วยมาตรฐานของอาคาร 6 ชั้น พร้อมลิฟท์โดยสาร/ขนส่ง 3 ตัว (หมายเลข 5 , 6 , 7) ซึ่งเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. กรณีเยี่ยมไข้หลัง 18.00 น. กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2718-1515 ต่อ 100 เพื่อความสะดวกต่อการใช้ลิฟท์ที่สอดรับการเปิด - ปิดประตูของหอผู้ป่วยใน

 

หอผู้ป่วยใน 7 , 8

เป็นห้องผู้ป่วยมาตรฐานของอาคาร 24 ชั้น พร้อมลิฟท์โดยสาร/ขนส่ง 4 ตัว (หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4) ซึ่งเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.

 

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

เป็นห้องผู้ป่วยมาตรฐานของอาคาร 24 ชั้น พร้อมลิฟท์โดยสาร/ขนส่ง 4 ตัว (หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4) ซึ่งเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 10.30 - 13.00 น. และ 18.30 - 21.00 น.