สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

ให้บริการปรึกษา แนะนำ บริการตรวจวิเคราะห์เลือดสด ซึ่งเป็นการดูสภาพเม็ดเลือดแดงขณะยังมีชีวิต ตรวจหาผลึกโลหะหนัก ผลึกไขมัน หรือผลึกยูริคในเลือด เพื่อช่วยประเมินสภาวะสุขภาพ และให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต หรือการทำคีเลชั่นบำบัด เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถขับผลึกโลหะหนักออกจากร่างกายได้ดีขึ้น โดยเปิดให้บริการอยู่ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 24 ชั้น ระหว่างเวลา 07.00 - 14.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ โดยสามารถโทรสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ 0-2718-1515 ต่อ 226-7