สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515 ต่อ 255