สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..คลิ๊กที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

   - จบปริญญาตรี

   - มีใบประกอบวิชาชีพการเภสัช

   - มีความรู้ในการจ่ายยา พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจได้

   - หากมีประสบการณ์จากคลินิกและโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 45 ปี

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิคประจำโรงพยาบาล

คุณสมบัติ :

   -  จบปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค

   - มีใบประกอบวิชาชีพนักรังสี

   - สามารถทำการ x-ray ทั่วไป, CT Scan, Mammogram ได้

   - หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ หญิง อายุ 23 - 45 ปี

2 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

     -   จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    - ผ่านหลักสูตรอบรมการให้เคมีบำบัด

    - เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย

    - มีประสบการณ์เคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

4 . พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -  เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

5 . พยาบาลหัวหน้า WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  สามารถตัดสินใจในงานพยาบาลได้ดี

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกลักษณะดี

     -  เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2 อัตรา

6 . พยาบาลวิชาชีพ ICU / WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -   สามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้

     -  เพศ หญิง อายุ 22 - 40 ปี

5 อัตรา

 

1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

     -  ทำความสะอาดตามบริเวณที่รับผิดชอบ

     -   ไม่มีความรังเกียจในการให้บริการผู้ป่วย

     -   มีความขยัน อดทน สามารถทำ OT ได้

     -  เพศ หญิง อายุ 18 - 50 ปี

5 อัตรา

2. ธุรการเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

    -  จบการศ฿กษา ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์

    -  สามารถทำงานด้านเอกสารได้

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    - เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี

1 อัตรา

3.   พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

    -  มีประสบการณ์ การทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน รับแรงกดดันได้

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

4.   ธุรการแผนกส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี

    -  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

    -  สามารถทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

    -  หากมีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

5.   ธุรการโภชนาการ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

    -  สามารถบริหารงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

6.   พนักงานพัสดุ - คลังยา

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษาปริญญาตรี

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    -  หากมีประสบการณ์งานคลังยาในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

ผู้ป่วยสามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อมารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเพชรเวช  ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ที่ท่านได้ทำประกันชีวิต ไว้กับบริษัทประกันนั้นๆ ทางโรงพยาบาลมีทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างบริษัทประกันและโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเคลมค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย

 

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
Manulife Insurance (Thailand)
Public Company Limited
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิตจำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ธนชาตประกันชีวิตจำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
(มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA

 

บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต

 

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
ริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด
(มหาชน)