สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ ผอ.รพ.เพชรเวช พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและคณะอนุกรรมการจาก สปสช. เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.เพชรเวชจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 เมื่อ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 2 จาก 2
  • หน้าที่
  • 1
  • 2