สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

 

โรงพยาบาลเพชรเวช ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ สรพ. รับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเพชรเวชได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19   จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA: Healthcare Accreditation Institute) ในวันที่13 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี