สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

         คุณส้ม สุทธิดา สุทธิศิริภาส หัวหน้า ER จะมาพูดถึง ภาพรวมของแผนก ER เพชรเวช และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตในใกล้นี้ มาดูกันว่าสิ่งที่วางแผนไว้จะออกมาในรูปแบบใด

อ่านเพิ่มเติม...

        ศูนย์ EMS (Emergency Medical Services) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นบริการฉุกเฉินที่ให้การดูแลรักษาการป่วยนอกโรงพยาบาลและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้ พร้อมทั้งการนำส่งโรงพยาบาลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...
CT scan

        เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Computed Tomography (CT) เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของรังสีเอกซ์ โดยผู้ป่วยจะนอนอยู่ภายใต้เครื่องตรวจและมีการให้รังสีเอกซ์ผ่านมาที่ร่างกายของผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการตรวจเนื้อเยื่อของร่างกายจะมีการรับรังสีและให้รังสีที่เหลือผ่านมายังตัวรับของเครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...
ไข้หวัด

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) เป็น RNA ไวรัส เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางพบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  สามารถแบ่งประเภทของสายพันธุ์ที่พบในมนุษย์ได้คือ สายพันธุ์ A, B และ C

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ณัฐวุฒิ นุชนนทรี แพทย์เวชกรรม ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่มีหลายคนสงสัยกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
ดูแลลูกด้วยวัคซีน

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่สมบูรณ์ และมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคอันตรายต่างๆโดยคุณหมออรนุช โพธิ์วิเชียร กุมารเวชกรรม ประจำโรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ข้อมูลเรื่องการดูแลเด็กด้วยวัคซีนในเบื้องต้นกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
วัคซีนเด็ก

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่สมบูรณ์และมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคอันตรายต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...
วัณโรค

        วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีตัวเชื้อวัณโรคเข้าไป เมื่อ 20 ปีก่อน วัณโรคเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่ถึงแม้มีการฉีดวัคซีนก็สามารถเกิดโรคได้ ปัจจุบันวัณโรคจึงไม่จัดอยู่ใน 10 สาเหตุการตายที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 1 จาก 10