สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

วัณโรค

        วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีตัวเชื้อวัณโรคเข้าไป เมื่อ 20 ปีก่อน วัณโรคเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่ถึงแม้มีการฉีดวัคซีนก็สามารถเกิดโรคได้ ปัจจุบันวัณโรคจึงไม่จัดอยู่ใน 10 สาเหตุการตายที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...
มะเร็งเต้านม

          “มะเร็งเต้านม ” จะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอีกต่อไป หากดูแลเอาใจใส่ตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โอกาสที่จะสามารถรักษาหายขาดจะยิ่งมีมากขึ้น มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ ท่อน้ำนมเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่ต่อมน้ำนม

อ่านเพิ่มเติม...
ผ่าตัดส่องกล้อง

           หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในการผ่าตัด แต่อาจยังไม่ทราบถึงการผ่าตัดวิธีนี้นายแพทย์ภูวสิษฏ์  ตรีจักรสังข์ ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัดส่องกล้องกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
มะเร็ง

มะเร็งเกิดขึ้นจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 4 จาก 13