สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

ผ่าตัดส่องกล้อง

           หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในการผ่าตัด แต่อาจยังไม่ทราบถึงการผ่าตัดวิธีนี้นายแพทย์ภูวสิษฏ์  ตรีจักรสังข์ ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัดส่องกล้องกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
มะเร็ง

มะเร็งเกิดขึ้นจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้

อ่านเพิ่มเติม...
ผ่าตัดแผลเล็ก MIS

แผลเล็ก เจ็บตัวน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การผ่าตัดแบบส่องกล้องจะเป็นการผ่าตัดที่มีความจำเป็นและต่อไปวงการแพทย์จะนำเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าการผ่าตัดแบบเปิด เพราะการบาดเจ็บต่อร่างกายจะต่ำกว่าการผ่าตัดแบบเปิดมาก

อ่านเพิ่มเติม...
โรคหลอดเลือดสมอง

นพ.อุเทน บุญอรณะ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและสมอง โรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองให้ได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 6 จาก 14