สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

กำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ โดยการให้ยาต้านจุลชีพ เพื่อทำให้อาการของโรคดีขึ้นเร็ว การเลือกชนิดของยาต้านจุลชีพขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ, การดำเนินโรค, ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อนั้น ๆ และอุบัติการณ์ของการดื้อยา ระยะเวลาของการให้ยาต้านจุลชีพอย่างน้อย 10  14 วัน หรือให้จนผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติแล้วให้ต่ออีก 1 สัปดาห์หลังจากนั้น ในรายที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังควรให้ยาต้านจุลชีพเป็นระยาเวลาอย่างน้อย 3 – 6 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม...

ดีกรีความแรงของแผ่นดินไหวท่านว่าให้ดูจากแรงสั่นสะเทือนและคลื่นสะท้อนภายหลัง (After shock) หลังจากเกิดเหตุ ถ้ารุนแรงหลังเกิดเหตุและมาถี่หลายรอบ ก็ตอบโจทย์ได้ว่าเมื่อแรกกระแทกครั้งปฐมนั้นเป็นมหาธรณีพิโรธวาทังขนาดใหม่ จึงมีเรี่ยวแรง "เหวี่ยง" ส่งคลื่นร้ายตามหลังได้

อ่านเพิ่มเติม...

บาง ครั้งการออกแรงยกของหนักเกินไปหรือแค่เอี้ยวตัวผิดท่าก็ทำให้คุณต้องปวดหลัง โดยเฉพาะหลังส่วนล่างไปตลอดทั้งวัน นี่จะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถรับมือกับอาการปวดหลังด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 9 จาก 9