สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

อาการปวด

80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ สามารถหายได้ด้วยการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้นหากมีอาการที่สงสัยว่าเป็น Sciatica pain (อาการปวด เซีย-ติ-ก้า) ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางทีมที่เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่

- ทำกายภาพ ฝังเข็ม

- ประคบร้อน หรือ ประคบเย็น

- กินยาตามแพทย์สั่ง ไม่ซื้อยากินเอง

- ออกกำลังกาย ว่ายน้ำ, โยคะ ยืดตัว (stretching exercise)

- ฉีดยาเพื่อรักษาอาการอักเสบที่ปลายประสาท และการผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้องคืออะไร ?

การผ่าตัดส่องกล้อง มีอยู่ 2 ประเภท คือ กล้องไมโครสโคป และกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดมีความละเอียดสูง แพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถเห็นรายละเอียดตัวโรค เส้นประสาทได้อย่างชัดเจน สำหรับการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคที่ดี ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ และทีมที่ดี จะช่วยให้การผ่าตัดนั้นๆ มีโอกาสสำเร็จสูง ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลงไปได้มาก เรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงครับ